KenmerkenIn Europa kennen we 5 soorten brandklassen, namelijk A,B,C,D en F. Aan de klassen A, B en F wordt vervolgens ook nog een kwalificatie toegeschreven over de prestatie van de blusser met betrekking tot die brand. Voor de A brand geeft het cijfer de grootte aan van het blusobject en het cijfer voor de B en F geeft het aantal liters aan dat met de brandblusser geblust kan worden. De verschillende brandklassen worden hieronder uiteengezet:

Brandklasse A: geschikt voor het blussen van vaste stoffen die je veel om je heen ziet zoals hout, papier, kleding, vele soorten plastic, rubber, etc.

Brandklasse B: geschikt voor het blussen van vloeistoffen zoals benzine, diesel, terpentine en olie. LET OP! brandende vloeistoffen als keukenolie of vet vallen niet onder deze categorie. Hiervoor is een speciale brandklasse F en kan daarom niet door alle blussers geblust worden.

Brandklasse C: geschikt voor het blussen van gasbranden. let er echter wel op dat wanneer een gasbrand geblust is, maar de toevoer van gas er nog steeds is er door de hitte een grote kans op herontbranding en zelfs ontploffing is. Draai hierom altijd eerst de gas toevoer dicht. Resultaat is dat de gasbrand snel over zal zijn omdat het gas snel vervliegt. Als er nog steeds vuur is zal dit waarschijnlijk onder de brandklasse A of B vallen en deze kunnen in dat geval dan ook met een blusser die daarvoor geschikt is geblust worden.

Brandklasse D: geschikt voor het blussen van metalen zoals bijvoorbeeld magnesium, zirkonium, lithium, kalium en natrium.

Brandklasse F: geschikt voor het blussen van keukenvet of olie, waaronder ook frituurvet. Deze categorie is speciaal voor de keukenvetten waaronder zowel dierlijke vetten als vet/olie van planten en groenten vallen.

Daarnaast was er vroeger nog een Brandklasse E voor elektriciteitsbranden. Deze is echter afgeschaft omdat elektriciteit wel een oorzaak van brand is, maar zelf niet brand. Wel wordt er gekeken of de blusstof gebruikt kan worden op spanningvoerende apparatuur. Voor onze blussers geldt dat alle blussers gebruikt kunnen worden op spanningvoerende apparatuur tot 1000 Volt, waarbij een minimale blusafstand van 1 meter gehouden moet worden.

Vragen?